Rakvere Motokool

Privaatsuspoliitika

Rakvere Motokool OÜ (edaspidi Rakveremotokool.ee) on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud. Rakveremotokool.ee tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Lühidalt Rakveremotokool.ee privaatsuspoliitikast

• Rakveremotokool.ee ei kasutata oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;
• Rakveremotokool.ee ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele.

Rakvere motokool OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Rakvere motokool OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Autoriõigus
Rakveremotokool.ee veebilehe tekstid ja muu sisu on autoriõigustega kaitstud. St. ei ole õigust kopeerida Rakveremotokool.ee kodulehel olevat infot (sealhulgas videosid) ilma Rakveremotokool.ee nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui seda kasutatakse isiklikel eesmärkidel.

Isikliku info kogumine ja kasutamine
Tingimusel, et klient annab meile oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail), võimaldab see Rakveremotokool.ee-l salvestada andmed koolituspäevikusse. Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) ei ole teada kolmandatele isikutele. Rakveremotokool.ee austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Mitte isikuandmete kogumine ja kasutamine
Statistilistel eesmärkidel kogub Rakveremotokool.ee teavet veebilehe külastajate kohta (külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid see annab statistilist teavet, mida Rakveremotokool.ee saab analüüsida ja seeläbi saidi funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil. Külastaja teavet ei edastata kolmandatele osapooltele.

Kliendi andmete avalikustamine kolmandatele isikutele
Rakveremotokool.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja edastada oma klientide isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Rakveremotokool.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt
Kasutades Rakveremotokool.ee teenuseid kinnitab klient, et on tutvunud Rakveremotokool.ee privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Kui teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid Rakveremotokool.ee privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel info@rakveremotokool.ee

Privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 2019. aasta augustis.